İyidere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü?nde yeni kurslar
 

 

               İyidere  İlçe  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde açılacak yeni kurslar belirlenerek kayıtlara başlandı.
              Mesleki ve teknik kursların yanı sıra misyonu; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine bağlı, "Önce İnsan" düşüncesi doğrultusunda, bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaç duyduğu alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirip tamamlayarak, ulusal kültür değerlerinin genç kuşaklara aktarılıp, yaşatılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayan  İyidere Halk Eğitimi Merkezi, Ilçe halkına yeni kurslar açıyor.
               İlçe Halk Eğitim Müdürü  Hüseyin ALBAYRAK, Günümüzde Halk Eğitimi denildiğinde bireyin doğumundan ölümüne kadar tüm eğitim çalışmaları ve etkinlikleri akla gelmektedir. Halk Eğitimi Okuma-Yazmanın öğretildiği temel eğitimden, bireylerin ekonomik ve sosyal düzende yer alabilmeleri için gerekli genel kültüre, özellikle kadınları hedef alan ev yönetiminden güzel sanatlar eğitimine kadar pek çok alanda eğitimi sağlamaktadır. Mesleki ve teknik kursların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlik, yaygın eğitim faaliyetlerinin geniş kesimlerine taşınmasından çok önemli bir unsurdur." Dedi.?
              Albayrak , verilecek olan yeni kurslar ile ilgili yaptığı açıklamada;
              2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde; Rize bezi (Feretiko) Bilgisayar Teknolojisi, Makine Nakışı, Giyim (Biçki-Dikiş), Okuma Yazma kursları, Anne-Çocuk Eğitimi,  Avcı Eğitimi, Arıcılık,  Yabancı Dil Kurslarının yanı sıra Okulları- mıza devam eden çocuklarımıza yönelik olarak, Matematik, Fen bilgisi, Türkçe  gibi hafta sonu kurslarında eğitim vereceklerini söyledi.