Değerli İyidereliler;

Hızla değişen ve gelişen dünyamız, kurumları yeni koşullara uyum sağlama konusunda değişime zorunlu hale getirmiştir. Stratejik Planlar da bu değişimin temel taşlarından biri haline gelmiştir. İletişim ve bilginin tartışmasız bir güç olduğu günümüzde planlamanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Büyük projeler ve önemli atılımlar ancak ciddi planlama süreçlerinden geçtikten sonra başarılabilir. 

Mart 2014 tarihinde yapılan 'Yerel Yönetim Seçimleri' sürecinde programımızla son derece özgün ve yeni umutları içinde barındıran bir çalışma anlayışını ortaya koyduk.Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı tercih ettik.  Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcılığı ve hoşgörülü olmayı çağdaş yönetimin bir ilkesi olarak gördük ve bunu kabul ederek yola çıktık. 

İyidere gibi önemli konuma sahip olan bir kentin geleceğini planlamak heyecan verici olduğu kadar, ağır bir sorumluluk da gerektirir. İyidere Belediyesi olarak; 2015-2019 Stratejik Planı'nı kentin her kesiminden katılımı sağlayarak sahiplenme ve birlikte çalışma ruhu yaratarak hazırladık. Rahatlıkla ifade edebilirim ki; plan aşamasında kentin tamamını temsil edebilecek nicelik ve niteliğe ulaştık.

İyidere Belediyesi olarak nerede olduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi ve hedeflerimize hangi yollardan ulaşabileceğimizi tespit etmeye çalıştık. Bu hedeflere ulaşabilmek için stratejilerimizi, faaliyetlerimizi, projelerimizi belirledik. Tüm bunları yaparken hedefimiz sadece bir plan yapmak olmadı. Planın bir belge değil, katılımcı ve dinamik bir süreç olduğunu göz önüne aldık.

Belediyemizin ilişkide bulunduğu kişi, grup, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin Belediyemizden beklentileri, hizmetlerimiz hakkındaki değerli görüş, öneri ve değerlendirmelerini planlama sürecinde göz önüne aldık. Biliyoruz ki; demokrasiyi üstün kılan halkın katılımı ve denetimidir. Bu anlayış ve prensipler ışığında hazırladığımız stratejik plan bulunduğumuz noktadan hedeflediğimiz noktaya ulaşmada izleyeceğimiz yolun haritasıdır ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır.

Çok sayıda prestij projesi ile mevzuatın gerekleri ve halkımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak hayli iddialı hazırlanan stratejik planı ekibimle birlikte gerçekleştireceğimize hiç kuşkum yok. Bu çerçevede 2015-2019 yıllarını kapsayan bu stratejik planına katkı veren tüm paydaşlarımızı, plan danışmanımızı,  ilgili müdürlerimizi, değerli mesai arkadaşlarımı ve planlama ekibimizi özverili çalışmaları nedeniyle kutluyor, bilginize sunulan planın halkımıza ve iyidere'mize hayırlı olmasını diliyorum.

İyidere Belediye Başkanı