• İlçemizde Hazar mahallesinde 45.195,00 m2 yapı inşaat alanına sahip Dünyanın en modern çay paketleme fabrikasının ve müştemilatı, 4.273,00 m2 yapı inşaat alanına sahip otomasyon sistemli mamül çay ambarlarının yapı ruhsatları verilmiş ve tamamlanma aşamasındadır.