2018 Yılı ilçemiz sınırları dahilindeki köy/ mahallelerin raiç değeri  aşağıdaki tablodaki gibidir 2018 yılı içerisinde çıkan imar affı kapsamında  toblo içerisindeki degerler kullanılacaktır 

Degerler aşagıdaki linkdedir: 

http://www.iyidere.bel.tr/upload/dokuman/2018_06_14_204624110.pdf