2018 Yılı ilçemiz sınırları dahilindeki köy/ mahallelerin raiç değeri  aşağıdaki tablodaki gibidir 2018 yılı içerisinde çıkan imar affı kapsamında  toblo içerisindeki degerler kullanılacaktır 

Degerler aşagıdaki linkdedir:

Lütfen tıklayın (  raiç değeri   )